Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Tosyalı Holding olarak dünya kaynaklarını verimli kullanmak, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamak, ülkemizin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak, bu yönde çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmek temel sosyal sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır. Bu yöndeki çalışmaların sonucu oluşan "Kurum prestij" mizi en güçlü değerlerimizden biri olarak görmekteyiz.

Tosyalı Holding sadece sanayi ve eğitim alanına yaptığı yatırımlarla kalmayıp aynı duyarlılığı sosyal projelerde de göstererek, yapılan sayısız yardım faaliyetlerinin yanı sıra, Hacı Şerif Tosyalı Sağlık Merkezi'ni inşa ederek 1998 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Tosyalı Holding; Bu güne kadar Tosçelik Fen lisesi, Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri, Tosçelik Sosyal Bilimler lisesi, Tosyalı Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ni topluma kazandırırken, Tosyalı Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu gibi daha bir çok projenin de temellerini atıp, hazırlığı başlamış bulunmaktadır.

Her geçen gün azalan kaynaklarımızın sonsuz olmadığını, ürün ve faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin takip edilmesi gerektiğinin farkındayız. Tosyalı Holding, çevre ile olan etkileşimini kontrol altında tutmak için, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini benimsemiştir. Tesislerimizde çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslar arası yasal yükümlülükler takip edilmektedir.