Ar-Ge ve İnovasyon

1997 yılında faaliyete geçen Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ,  kurulduğu günden beri sektörde fark yaratan, inovatif yönü güçlü, katma değerli ürünler üretmeyi hedeflemiş  bir firma olarak,  Ar-Ge çalışmalarını da bünyesinde gerçekleştirmektedir.  Tosyalı Holding’in yurt dışı yatırımları ile birlikte  hızla büyümesi sonucu Ar-Ge faaliyetlerinin de tek merkezden yönetilmesi  ihtiyacı duyulmuş, öncelikle  Ar-Ge Departmanı kurularak,  Ar-Ge Merkezi Kurulum çalışmaları başlatılmıştır. TOSÇELİK bünyesinde oluşturulan Ar-Ge departmanı, Tosyalı Holding çatısı altında bulunan yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerine de hizmet verecek şekilde yapılanmasına devam etmektedir.

TOSYALI ALGER firması ile Cezayir’de son yıllarda demir çelik sektörünün dünya ölçeğinde en büyük yatırımlarından birini yapan, TOSYALI NİKSİC firması ile Avrupa’nın merkezinde alaşımlı çelik  ürünler üreten, TOSYALI TOYO firması ile, sektöründe lider Japon Toyo firmasının Japonya’daki üretim teknoloji ve know-how’ını bünyesine katarak, ülkemizde  üretimi olmayan katma değerli ürünler üreten şirketimiz, 4 kıtadan farklı ürün gamlarında elde ettiği Ar-Ge kültürü ve gücünü,  ülkemize ve sektörümüze aktarmayı bir misyon olarak üstlenmiştir.

Ar-Ge Merkezi kurma çalışmaları hâlihazırda yürütülen projeler ile devam etmekte olup,  yakın zamanda resmileşecektir.

Üniversite sanayi işbirliğine önem veren şirketimiz, bölge üniversiteleri ile birlikte TÜBİTAK-TEYDEB projeleri yürütmekte ve proje sayısını her geçen gün arttırmaktadır. Özellikle İskenderun Teknik Üniversitesi ile yürütülen çalışmalar ile,  üniversitenin çelik sektöründe bilinen, kredibilitesi yüksek,  tercih edilen bir üniversite olmasına destek olunmaya çalışılmaktadır. Ar-Ge çalışmalarının performans göstergelerinden biri olan ‘’Yüksek Lisans ve Doktoralı’’ çalışan sayımızı arttırmak ve şirketimize akademik  ve Ar-Ge yönü güçlü personel kazandırmak için, üniversitelerimizle başlatılan  “proje bazlı akademik çalışmaların” sayısı her geçen gün arttırılmaktadır. 2016 yılı itibariyle 16 adet projemiz kayıt altına alınmış olup, akademik düzeyde Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. 

Ar-Ge departmanımız, organizasyonu içerisinde bulundurduğu farklı disiplinlerdeki mühendis kadrosu ile teşvikli projelerin yanında süreç iyileştirme, verimlilik, maliyet düşürme, kalite iyileştirme, tasarım vb. konularda da işletmelerimize hizmet vermektedir. 2016 yılı içerisinde  Ar-Ge projelerimizin sayısının fazla olmasından dolayı proje takibimizin elektronik ortamda yapılması gereksinimi ortaya çıkmış ve SAP PS modülü devreye alınarak, Ar-Ge projelerimizin yönetim süreci de kolaylaştırılmıştır. Ar-Ge projelerimizin elektronik ortamda yönetilmesiyle, 3 kıtada şirketleri olan grubumuzun ilgili departmanlarına daha hızlı ulaşım sağlanabilmekte, projelerimize daha hızlı ulaşım sağlanabilmekte, yöneticilerimize elektronik ortamda raporlama yapılabilmektedir.

Ar-Ge Merkezi kurulumu için gerekli organizasyonel alt yapı tamamlanarak, 2017 yılı başında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na  “ Ar-Ge Merkezi”  başvurusu yapılması hedeflenmiştir.  Bu Merkezin kurulumu ile,  farklı ülke ve kültürlerdeki teknoloji birikimi, Ar-Ge Merkezimizde uzman personellerimizin yönetiminde  harmanlanarak, ülkemizin yararına sunulacak,  katma değerli ürünlere dönüştürülecektir. Ar-Ge Merkezi kalifiye insan kaynağı yetiştirmede de  önemli bir görev üstlenmektedir.  Yeni yatırımlarla ülkemize en son teknolojileri getiren grubumuzun, bu teknolojileri ve prosesleri kullanıp yönetebilecek insan kaynağının yetiştirilmesinde Ar-Ge Merkezi önemli bir görev üstlenmektedir.

HOLDING çatısı altında yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetleri ile şirketimizin “Çevreye Duyarlı Global Dünya Şirketi Olma” hedefine her geçen gün daha hızlı yaklaşılabilecektir.